سدیم پترولیوم سولفونات

Sodium Petroleum Sulphonate

سولفوناتها مواد ویژه ای هستند که به عنوان عامل فعال سطحی شناخته می شوند و موجب کاهش انبساط سطحی و کشش بین دو سطح و جلوگیری از زنگ زدگی قطعات فلزی می شوند.

کاربردها و انواع بسته بندی

کاربردها

سدیم پترولیوم سولفونات به عنوان افزودنی در تهیه روغن های حل شونده، روغن تراش و روغن موتور در صنایع فلزکاری برای تمیز نگهداشتن سطح فلزات و جلوگیری از خوردگی در صنایع چرم و نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته بندی

در بشکه های استاندارد به وزن 200 کیلوگرم بسته بندی می گردد

 

مشخصات محصول

مشخصات سدیم پترولیوم سولفونات توليدي رزپليمر بشرح زير است :

بررسی شکایت مشتری

آپلود فایل