افتتاح شرکت رزپلیمر

سال 1370

1

افتخارات کسب شده در شرکت رزپلیمر

دستاوردهای ما در طول مدت فعالیت شرکت که حاصل تلاش همه ی کارکنان و مدیران مجموعه می باشد ، شامل دریافت تقدیرنامه های صادر کننده ممتاز ، صادر کننده نمونه ، گواهی نامه های ISO و سایر گواهینامه های داخلی و بین المللی  می باشد.
افتخارات-کسب-شده-در-شرکت-رزپلیمر

و این راه ادامه دارد ...

بررسی شکایت مشتری

آپلود فایل